Områdebestyrelsen og forældreråd

 

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal. Alle valgte medlemmer af områdebestyrelsen har stemmeret. Områdelederen deltager som sekretær og har ikke stemmeret.

Alle enheder bør være repræsenteret i områdebestyrelsen med én forældrerepræsentant.

Personalet repræsenteres i områdebestyrelsen med 2 repræsentanter.

Af hensyn til eventuelle afstemninger har den samlede område-bestyrelse  et ulige antal medlemmer.

Udover bestyrelsens medlemmer er der valgt suppleanter for henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

 

Forældreråd

Der er oprettet et forældreråd i alle enheder bestående af forældre valgt i de enkelte enheder og 1 medarbejderrepræsentant. Antallet af forældrerepræsentanter besluttes i de enkelte enheder.

Det er muligt at være repræsentant i både områdebestyrelse og forældreråd samtidig.

Læs mere om områdebestyrelsen og forældreråd på områdets hjemmeside her. Her kan du finde Styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbud.

Den daglige leder kan oplyse dig om hvem der er institutionens repræsentant i områdebestyrelsen, og hvem der er medlem af forældrerådet i institutionen.