Den 1. februar blev alle restriktioner i forbindelse med Covid-19 ophævet.

Det betyder ikke at at det er forbi med Covid-19, så derfor er der stadig brug for at vi passer på hinanden, og især forsætter med de gode vaner, vi har opbygget gennem pandemien.

I fanerne til venstre ligger der følgende link :

Forebyggelse af smittespredning
Nære kontakter 
Pjece om håndhygiejne

Vær særlig opmærksom at der i publikationen om smittespredning i afsnit 4.2.3, anbefales at :
Selvom man bare føler sig lidt sløj eller har få, milde symptomer på sygdom, er det en god ide at blive hjemme, så man ikke smitter andre.

I samme publikation og i pjecen kan du læse gode råd om håndhygiejne. Håndhygiejne har et stort fokus på de enkelte daginstitutioner.

Vær også opmærksom på at der udover de generelle vejledninger og anbefalinger, kan være foranstaltninger på den enkelte daginstitution, der er betinget af pædagogiske, fysiske samt hygiejnemæssige forhold.

Desuden findes der på coronasmitte.dk en masse let tilgængelige materialer.

.